Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

W mocy Ducha Świętego

W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO nuty partytura nuty skrzypce nuty flet nuty wiolonczela nuty
Piosenka Roku OŻK 2015/2016

1. Módl się w nas, jak się modliłeś w Chrystusie,
Łącząc ze sobą w prawdziwą wspólnotę,
Byśmy jako dzieci Jedynego Ojca
Wołali do Niego z prawdziwą ufnością.

Ref.: Duchu Święty, zstąp, daj nam swoją moc!
Twórz w nas jedność światła i życia, sprawiaj jedność wiary i czynu.
Duchu Święty, zstąp, daj nam swoją moc!
Chcemy być świadkami Chrystusa, wszystkim ludziom nieść Jego Słowo.
Duchu Święty, zstąp, daj nam swoją moc!

2. Światłem swym przeniknij, uwolnij od lęku,
Pozwól nam poznać, co w nas jeszcze grzeszne trwa.
Odnów dziś serca, bądź nam źródłem wody
Wytryskującej ku życiu wiecznemu.

3. Udziel nam darów do służby w Kościele,
Dla budowania Królestwa Chrystusa,
By świat cały poznał radosną Nowinę
I w Twej mocy głosił, że Jezus jest Panem!

(sł. Karolina Swend, m. Otylia Brendel)