Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Alleluja, amen

ALLELUJA, AMEN
             a                                  G                a
Ref. Alleluja, alleluja. Amen, amen, alleluja. /2x
          G                e                  a
1. Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest /2x
           G               e                 a
    Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem,
               G                 a
    Amen, amen, alleluja.
2. Radujmy się, bracia...
    Radujmy się, siostry...
    Radujmy się, wszyscy.
3. Posyła nam Ducha...
4. Chrystus do nas powróci, /2x.
    On do nas powróci. (Marcin Gajda)