Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

De Profundis

DE PROFUNDIS

                       a        d       a        D    e        D      E
Ref. W swe ramiona mnie weź, mocą krzyża dodaj sił.
                   a      d       a           D       e         D         E
W księgę życia wpisz mnie, do swej chwały przyjąć chciej.
        a                d           e            a
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie.
                       D           e   D    E
Racz wysłuchać, Panie, prośby mej,
Czy wybrałeś już drogę? 53
             a                    d         a
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie.
  a D       e             D E
Usłysz modły i błagania.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
Któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
Dusza moja ufa Jego słowu,
Tęskniej czeka dusza moja Pana
Niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże
Niechaj Pana czeka Boży lud,
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
I obfite odkupienie.

/J. Gałuszka/