Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Duch Święty niech jednoczy nas

DUCH ŚWIĘTY NIECH JEDNOCZY NAS
E H cis A
Ref. Duch Święty niech jednoczy nas,
E H A E
Bo każdy człowiek to siostra i brat. /2x
E H  cis A
1. Otwórzmy serca na tchnienie Ducha,
E H A E
By każdy wiarą mógł Boga posłuchać.
2. Otwórzmy serca na Boże dary,
By każdy śpiewał dziś dla Jego chwały.
3. Otwórzmy serca na Boże Światło,
By to co dobre w nas nigdy nie zgasło. (o. Piotr Kleszcz OFM Conv)