Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Dzieckiem Bożym jestem ja

DZIECKIEM BOŻYM JESTEM JA
G C
Ref. Dzieckiem Bożym jestem ja,
D G
la, la, la, la.... /2x
G C G
1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam
A7 D D7
Któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma
G C G
Święty Bóg Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń
E a D G
Kocha nas dzieci swe mimo grzechów, mimo wad
2. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznych nam
Jezus - Bóg zniżył się, Jezus - Brat zbawił nas
Poprzez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł
Zmartwychwstał jako Pan, On jedyną drogą nam
3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie
Cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie
Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc
Któż jak Bóg, któż jak Pan, tak pokochał pięknie mnie.