Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Droga Krzyżowa

DROGA KRZYŻOWA

         e                       a            D                  e
Ref. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź,
G  a D C H7 e D e
Na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym, z nami idź.

     G               e            C           D        e
1.Matko Osądzonego - przyjdź i drogę wskaż,
G                   e               a                       H7
Matko Biczowanego - do Syna Swego nas prowadź,
  e                a             C       H7   e D
Bogu towarzysząca - pokój światu daj.

2.Matko krzyż podnosząca...
Dla zbawienia naszego...
Pośredniczko najlepsza...

3.Matko upadających...
Matko prześladowanych...
Wszystkich grzesznych ucieczko...

4.Matko wszystkich cierpiących...
Która nas zawsze pocieszasz...
Nadziejo nasza w Panu...

5.Matko krzyż nam dająca...
Która słabym pomagasz...
Ty nas zawsze zrozumiesz...

6.Matko wszystkich wierzących...
Daj odwagę i siłę...
Naucz nas miłosierdzia...

7.Matko ludzi upadłych...
Ucz nas zawsze powstawać...
Drogo nasza do Pana...

8.Matko wszystkich płaczących...
Drogowskazie najlepszy...
Ratuj naszą Ojczyznę...

9.Dziewico z nami idąca...
Ratuj nas w naszych upadkach...
Nigdy nas nie opuszczaj...

10.Matko, promieniu czystości...
Matko prosząca za nami...
Matko przebaczająca...

11.Matko o sercu zranionym...
Mieczem boleści przeszyta...
Odkupicielko nasza...

12.Matko pod krzyżem stojąca...
Matko przez Syna nam dana...
Za dzieci nas przyjmująca...

13.Matko przed Synem schylona...
Matko pełna miłości...
Panno wierna do końca...

14.Matko nad grobem Syna...
Zmartwychwstania nadziejo...
Módl się zawsze za nami...

15.Matko Zmartwychwstałego...
Królowo wiecznej radości...
Maryjo, Matko ludzi...

/M. Debaisieux/