Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Duch Pański napełnił okrąg ziemi

DUCH PAŃSKI NAPEŁNIŁ

[NUTY]


F C d B F C
Ant. Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Alleluja
d F B C
Radujmy się przed Panem
d B C d C F B C7 d g F
I wysławiajmy wielkie dzieła Boże, Alleluja Alleluja.
F
K.: 1. Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym,
g
Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa,
d C
Zbawiciela naszego,
F C d B C
S.: Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską,
d B C d7 C F
Stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
2. Wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są Synami Bożymi.
Nie otrzymaliśmy ducha niewoli i bojaźni,
Ale ducha mocy i miłości i przybrania za synów,
W którym możemy wołać: Abba: Ojcze!
3. Usiłujmy więc zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch bo też zostaliśmy wezwani w jednej nadziei, jaką daje nasze powołanie.
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich.
4. Serce człowieka nie zdołało pojąć,
Jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha,
Który przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
5. Bóg jest Tym, który nas umacnia w Chrystusie,
I Tym, który nas namaścił.
On też wycisnął na nas pieczęć
I zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
6. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.
Gdy bowiem nie umiemy się modlić, tak jak trzeba,
Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,
Których nie można wyrazić słowami.

(opr. t. i m.: G. Skop)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

Exsultate Deo to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii. Organiści, muzycy kościelni i wszyscy, dla których ważna jest troska o piękno liturgii, znajdą w nim szeroki wybór melodii części stałych Mszy Świętej, psalmów, pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego oraz hymny i pieśni okolicznościowe.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »