Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Dziś stoimy tu u Twych stóp

DZIŚ STOIMY TU 

[NUTY]

   A              E/Gis          fis   cis/E
1.Dziś stoimy tu u Twych stóp,
D                      A/cis               h E
To Twój Duch jednoczy serca w nas,
A              Cis         fis
Życie nasze to Twój dar,
fis/E        H7       F/G   A   E
A Ty nasz Bóg nas kochasz.
Płonie w nas nadziei Twej żar,
Światłem naszych słów i marzeń jest,
Uczysz ciągle nas jak żyć, jak trwać,
Jak Ty świat kochać.

       D                       E              A           D
Ref. Pośród krętych w życiu dróg idziesz z nami,
A                    D                  E
To Twój obłok wciąż wiedzie nas,
A              D           Cis      fis
Połączeni Tobą, jak Twe ramiona
   H7                              E
Przygarniemy dziś cały świat.
D              E             A           D
Jeśli sił zabraknie nam Ty, jak Ojciec,
A                  D               E
Zagubionym znów radość dasz.
  A                D                   Cis      fis
Zwiastujemy więc dziś Twój pokój, miłość,
D                        E               F/G     A
Świat spragniony jest Twoich słów.

2.Przyozdabiasz nas w prawdy blask,
Karmisz słońcem, ciepłem oczu Twych,
Walczysz, nie ustajesz w nas, jak błysk,
By świat mógł kochać.
Przyjacielem wiernym jesteś nam,
Nie chcesz widzieć wciąż ludzkości wad,
Ktoś daleko jest, lecz Ty, nasz Bóg,
Już wiesz i kochasz.

/Gen Rosso, tł. A. Kowalczyk/