Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Mój Pan kocha mnie

MÓJ PAN KOCHA MNIE

Mój Pan kocha mnie,
życie me zmienia, ufa mi.
Panie nasz jesteś cierpliwy,
bardzo łagodny, cichy.
Twoja moc wszystko umacnia,
wierność Twa podtrzymuje stworzenie.
Boże, jakże piękny jesteś i dobry!

Chcę opowiadać
coś uczynił mej duszy,
chociaż łaska Twa niewymowna.
Błogosławieństwa hojnie udzielasz,
grzechy przebaczasz,
ciemność rozjaśniasz.

(sł. i muz. Cezary Paciorek)