Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Matko Boża z Betlejemu

MATKO BOŻA Z BETLEJEMU

h e
1. Matko Boża z Betlejemu,
Fis h
Nad Dzieciątkiem pochylona,
H e
Każde dziecko polskiej ziemi
Fis h
W swe Matczyne weź ramiona!
h e
Matko Boża z Nazaretu,
A D
Zanurzona w szarym trudzie,
e h
W młodych sercach wiarę wzniecisz,
Fis h
Ufność, miłość w nich rozbudzisz.

2. Matko Boża z winnej Kany,
Kochająca zatroskana,
Każdą z rodzin Ci oddanych –
Ubłogosław w łaski Pana!
Matko Boża z Częstochowy,
Z ostrej Bramy i Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym,
Bożej chwały, Bożej sławy!

3. Matko Boża spod stóp Krzyża,
Współczująca na Golgocie,
Jak to dobrze, że się zbliżasz,
Do nas w wieczór srebrno-złoty.
Matko Boża z Wieczernika,
W Duchu Świętym rozmodlona,
Spraw, niech w Polsce zło zanika,
I przemiana się dokona.
(autor nieznany)

___________________________

ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

exsultateExsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

abba Śpiewnik ABBA-OJCZE wyd 2014 oprac. ks. Hieronim Chamski - format A5. Na 1000 stronach zamieszczono pieśni i piosenki religijne wraz z zapisem nutowym i funkcjami harmonicznymi. Śpiewnik jest chyba największym zbiorem pieśni i piosenek religijnych. Zawiera pieśni liturgiczne (w tym części stałe, litanie, melodie liturgii godzin) oraz piosenki do wykorzystania poza liturgią. Kolorowe krawędzie stron wyraźnie odznaczają poszczególne działy.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »