Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Gwiazdo dnia

GWIAZDO DNIA
G D e

1.O najjaśniejsza z wszystkich gwiazd,
D D7
Prowadź nas w białą dal,
G D e
Wyciągnij nas spod kołdry mgieł,
D D7
W rześki dzień, złoty jak dźwięk.
e
Ref. Tak wiele dni, tak wiele dróg,
G e
Pokaż nam dłonią spławny nurt,
G
Prowadź nas na szlak, nadziei szlak.
D e
Gwiazdo dnia! Gwiazdo dnia!
2.Podaruj nam bezpieczny ląd, przystań daj naszym snom.
Niechaj wędrówki naszej prom zdąża tam, gdzie woła dom.