Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Tarczo Obronna

TARCZO OBRONNA nuty
d g
Ref. Matko, o twarzy jak polska ziemia czarnej,
C F A
Matko, o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami,
d g
Do serca swego jak Syna nas przygarnij.
C F A || A d
Królowo nasza, Tarczo Obronna, módl się za nami.
d a F g
1. Próżno niejeden wróg wkładał zbroję,
C F g d
by dzieci Twoje zniewolić, Ojczyznę zabrać im.
d a F g C F
Ty, choć bez zbroi i bez oręża, zawsze zwyciężasz,
g d g A
By wskazać, że pokój daje Syn.

2. Próżno pragnęli z serc Cię wyrzucić,
Pokój zakłócić, odebrać nadzieję, wiary znak,
Bo kto Cię, Matko, kochać nie umie, ten nie zrozumie,
Dlaczego przy Tobie trwamy tak.