Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Na zawsze Bóg jest wierny

NA ZAWSZE BÓG JEST WIERNY
     E
1. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu, Jego miłość będzie trwać wiecznie.
           A                                                          E
    On dobry jest, On jest Panem mym, Jego miłość będzie trwać wiecznie.
                  H7                A
    Wznieś głos, wznieś głos!
    Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu, Jego miłość będzie trwać wiecznie.
    Za życie, które daje nam, Jego miłość będzie trwać wiecznie.
    Wznieś głos, wznieś głos!

             E                                          A
Ref. Na zawsze Bóg jest wierny, na zawsze mocny jest,
           cis                                        A
      Na zawsze Bóg jest z nami, na zawsze.

3. Od rana aż po nocy kres, Jego miłość będzie trwać wiecznie.
    Opieką swą otacza nas, Jego miłość będzie trwać wiecznie.
    Wznieś głos, wznieś głos!

/Michael W. Smith/