Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie lękaj się mój Sługo

NIE LĘKAJ SIĘ MÓJ SŁUGO

                e                   C                 G               H7
Ref. Nie lękaj się, mój sługo, bo Ja ciebie wykupiłem,
      Wezwałem cię po imieniu, tyś jest moim na zawsze,
      Gdy pójdziesz przez wody, Ja tam będę z tobą,
      Gdy pójdziesz przez rzeki, nie zatopią ciebie.

                                         C                                                      G
1. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień,    
               C                                                                  H7
    Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, święty twój Zbawca.

2. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu
    Albowiem Ja, Pan, mówię ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą.

3. Czyż może niewiasta zapomnieć o dziecku?
    Ta, która kocha syna swego łona?
    A nawet gdyby ona zapomniała – Ja nie zapomnę o tobie!

/Marcin Gajda/