Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie mądrość świata tego (Marana tha!)

NIE MĄDROŚĆ ŚWIATA TEGO (MARANA THA!)

Wstęp: Marana tha, marana tha /4x
d F
Ref. Nie mądrość świata tego,
C G d
Lecz Pana ukrzyżowanego
F C G
Głosimy, aż przyjdzie znów. /2x
d F
1. Bo Chrystus Jezus skałą serca mego
C G
Odsunął kamień, serce z Ciała dał mi swego,
d F
By nas na nowo zrodzić wstąpił w niebo,
C G
Aby Świętego Ducha zesłać nam, dlatego:
2. Zbawienie swoje z wiarą spożywajcie,
Zrodzeni w ogniu z Ducha, życiem rozgłaszajcie,
Że Tego, któregośmy krzyżowali
Bóg wezwał z martwych i do swojej chwały wziął stąd.
3. Idźcie i głoście Syna Boga Panem!
Krwią Jego imię wasze w niebie zapisane.
W Jego miłości wszystkich zanurzajcie,
Królestwa Jego: "Niechaj przyjdzie" przyzywajcie.
(Jakub Blycharz, niemaGotu)

NUTY»

KUP PŁYTĘ!!! »

niemaGoCD