Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie nam, Panie, nie nam

NIE NAM, PANIE, NIE NAM

D A
Ref. Nie nam, Panie, nie nam,
G D/A
lecz Twemu Imieniu daj chwałę i cześć.
Fis/h G
Nie nam, Panie, nie nam,
D A D
lecz Twemu Imieniu daj cześć!

1. Święty, Święty, Święty, Wszechmogący Bóg,
który jest, który był i który ma przyjść.
I chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym.
Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie Panu.
I chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Niechaj chwalą Go pełnego chwały
i niebo, i ziemia i wszelkie ich stworzenia.
I chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

O Panie nasz i Boże, Ty godzien jesteś
otrzymać sławę, chwałę, cześć i błogosławieństwo.
I chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

2. Ty jesteś Święty Panie nasz i Boże,
a Twój majestat nad wszystkim, coś stworzył.
I chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Dajcie Panu chwałę wszyscy słudzy Jego,
bojący się Boga, mali i wielcy.
I chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Godzien jest Baranek, który był zabity
otrzymać wszelką chwałę i błogosławieństwo.
I chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Błogosławcie Pana
wszystkie dzieła Pańskie,
I chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

3. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
I chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.
(muz. Leopold Twardowski, sł. Ps 115 i św. Franciszek z Asyżu)