Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Niech Oblicze Twe

NIECH OBLICZE TWE
d A d C F
Niech Oblicze Twe, Panie mój
B F d C
zajaśnieje nad sługą Twym
d A d A d
niech przenika mnie Jego blask.
(J. Sykulski)