Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Niezwykła noc

NIEZWYKŁA NOC

D G
1. Nic nie widać kiedy gasną światła
D G
Wszyscy czekamy to niezwykla Pascha
C G C G
To jest noc Niezwykła noc
D G
Tej nocy zobaczymy Zmartwychstania moc!

e C D
Ref. Hip hip hura Alleluja \x4

2. Nic nie słychać kiedy milkną głosy
Wszyscy czekamy tej niezwykłej nocy

3. Teraz faraon w końcu pokonany
I zatopione jego rydwany

4. Jest między nami nasz Ojciec Bóg
I Jezus żywy-Zmartwychstania Cud

To jest noc Niezwykła noc
ZMARTWYCHWSTANIA moc!
(muz. i sł. R. Friedrich)