Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie chcę służyć w piechocie

NIE CHCĘ SŁUŻYĆ W PIECHOCIE

D
Nie chcę służyć w piechocie,
A D
jeździć w kawalerii, strzelać z artylerii.
D h
Nie chcę latać samolotem -
A D
Jestem w Pana armii!
D G D
Jestem w Pana armii!
h G A D
Jestem w Pana armii!
(autor nieznany)