Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie wypowie

NIE WYPOWIE

E cis A H
Nie wypowie, nie wypowie Twej miłości nic
cis E A fis H
Nie wypowie nie wypowie Twej miłości nic
A fisE A
Niezgłębiona wielkość jej
E A H
niepojęty jest jej dar.

(sł. i muz. s. Beata Majerczak)