Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie bój się miłości

NIE BÓJ SIĘ MIŁOŚCI
A D A

Nie bój się miłości, która woła cię,
A D A
Fale morza rozstąpią się.
E fis
Miej odwagę pod stopami fale czuć,
D E
Zaufania Bogu dowód złóż.
Bóg ukochał twoją słabość,
Nie wstydź się łez.
Bóg rozumie twój lęk,
Poprowadzi cię przez świat, jak przez mgłę.(autor nieznany)