Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nadejdzie dzień

NADEJDZIE DZIEŃ
A E H cis

Ref. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie,
A E H cis
Cała ziemia śpiewa, śpiewa.
A E H cis
Wielka radość na Syjonie,
A E H cis
Król zstępuje z nieba, z nieba. /2x
A E
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień,
H cis
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień,
A E H cis
Zobaczy to, zobaczy to każdy z nas!
A E
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień,
H cis
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień,
A E H cis
Uwielbi Go, uwielbi Go cały świat.
Gis cis Gis cis Cis7 fis
1. Nasz Pan, potężny i groźny,
fis cis7 Gis cis
Królem całej ziemi jest,
Gis cis Gis cis Cis7 fis
A nam poddaje narody,
fis cis7 Gis cis
Słychać już zwycięstwa pieśń. /2x
cis Gis Cis
2. To Król nasz przybywa przy dźwiękach trąb,
cis Gis Cis
Wśród radosnych okrzyków zajmuje tron,
cis Gis Cis
Wszystkie świata korony u Jego stóp,
cis Gis Cis
To Pan wywyższony, jedyny Bóg. (Ps 47, m. Piotr Nazaruk)