Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nadzieja Poranka - Hymn RIO 2013

NADZIEJA PORANKA – Hymn Rio2013 nuty refreny czterogłos: nuty
A h7 c#7 h7
1. Wiem, że od zawsze jestem dotknięty;
A h7 f#7 E4 E
swój znak mi dał Zbawiciel mój,
A E/G# f# A/E D d6
który ze wzgórza Corcovado
A/C# E/F# f#7 h7 E/G# A4 G/H A/C#
świat obejmuje miłością swą.
D d6 A/C# h E7 e7 A A/C#
Ref. Chrystus nas zaprasza: „Przyjdźcie, przyjaciele!”
D D#0 A/E E/F# f#7 D/E E7 A C7
Chrystus nas posyła: „Bądźcie misjonarzami!”
F g7 a7 g7
2. Oto młodzież, oto wiosna:
F g7 d7 C4 C
ona nadzieją poranka jest;
F C/E d F/C B b6
kto usłyszy to wezwanie,
F/A C/E d F/C g7 C/E Es/B B
ten przyjmie wiary dar!
F g7 a7 g7
Niech marzenie nam się ziści,
F g7 d7 C4 C
aby lepszym stał się świat!
F C/E d F/C B b6
Żadnych wojen, nienawiści,
F/A C/E d F/C g7 C/E F4 F Es/G F/A
pokój, dobro niech na zawsze trwa.
B b6 F/A g C7 c7 F F/A
Ref. Chrystus nas zaprasza: „Przyjdźcie, przyjaciele!”
B H0 F/C C/D d7 B/C C7 F4 F E4 E
Chrystus nas posyła: „Bądźcie misjonarzami!”
A h7 c#7 h7
3. Tu od wschodu do zachodu
A h7 f#7 E4 E
drzwi do domu są otwarte,
A E/G# f# A/E D d6
nasza ziemia nie ma murów,
A/C# E/F# f#7 h7 E/G# A4 G/H A/C#
nasza miłość bezgraniczna jest!
A h7 c#7 h7
Rozrzuceni gdzieś po świecie
A h7 f#7 E4 E
w sercach mamy ten sam żar.
A E/G# f# A/E D d6
To Twoja łaska nas podtrzymuje
A/C# E/F# f#7 h7 E/G# A4 G/H A/C#
wiernymi czyni Tobie, Panie nasz!
D d6 A/C# h E7 e7 A A/C#
Ref. Chrystus nas zaprasza: „Przyjdźcie, przyjaciele!”
D D#0 A/E E/F# f#7 D/E E7 A C7
Chrystus nas posyła: „Bądźcie misjonarzami!”
F g7 a7 g7
4. Odpowiadając na Twe wezwanie:
F g7 d7 C4 C
„Idźcie i czyńcie, pośród narodów,
F C/E d F/C B b6
nowy lud Boży, w jedności wiary,
F/A C/E d F/C g7 C/E Es/B B
by serca swe oddali Mi!”
F g7 a7 g7
Głosimy wszystkim Twą Ewangelię,
F g7 d7 C4 C
by przemieniony był każdy z nas,
F C/E d F/C B b6
by stary człowiek mógł stać się nowym.
F/A C/E d F/C g7 C/E F4 F Es/G F/A
Oto nadchodzi już nowy świat!
B b6 F/A g C7 c7 F F/A
Ref. Chrystus nas zaprasza: „Przyjdźcie, przyjaciele!”
B H0 F/C C/D d7 B/C C7 F4 F
Chrystus nas posyła: „Bądźcie misjonarzami!”

sł. i muz.: ks. José Cândido
tłum.: Katarzyna i Dominik OsińscyWersja polska: