Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nadziei naprzeciw

NADZIEI NAPRZECIW nuty

D A h fis
Ref. Wyjdźmy razem nadziei naprzeciw,
G D A h G D A h
Wyjdźmy razem z radością. Pan nadchodzi, nie spóźnia się:
G D A h A7
Oto Zbawca radujmy się!

D A h fis7
1. Pan przychodzi, dzień już się przybliża,
G D A h
Już poranek się budzi z jutrzenką.
G D A h
Panu nieśmy w podzięce swe serca.
G D A h G D A h A7
Nie doznamy zawodu, nie doznamy zawodu.

2. Pan przychodzi - czuwamy w modlitwie,
Wspominając wciąż Jego wołanie.
Przyobleczmy się mocą z wysoka,
By zwyciężyć szatana.

3. Pan przychodzi, biegnijmy Go witać,
Powracając na ścieżki właściwe.
On okaże nam swe miłosierdzie,
On obdarzy nas łaską.

4. Pan przychodzi - On Bogiem jest wiernym.
On zaprasza nas do swej wspólnoty.
Dobroć swoją odkrywać nam daje.
W Nim stajemy się lepsi.

(sł. Anna Maria Galliano; m. Daniele Semprini; tł. Piotr Roman Gryziec OFMConv.)