Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nadzieja - Jezus

NADZIEJA JEZUS nuty 

    E      A H7           A                      H7
Ref. Nadzieja, Jezus, Król wiecznej chwały,
    A H7                     A                H7
Nadzieja, Zmartwychwstały wśród nas!
          gis           cis           A         H7
On na nowo nas zrodził do żywej nadziei,
          A    cis     A                H7
Do dziedzictwa, którym niebo jest.
Nadzieja, Jezus, Słowo odwieczne,
Nadzieja, żywy Chleb, Święty dar!
On na nowo nas zrodził do żywej nadziei,
              A cis     A        H7    E
Do dziedzictwa, którym niebo jest.

         cis           H          A    cis            A    gis            cis
1. Zatrzymaj, zatrzymaj się... to przemijanie ma jednak sens.
      E             H     A cis A                 H7             E
O "jutro" nie lękaj się,     Bóg przecież nie zmienia się.

2. W mrocznych zachodach dnia, spragniony prawdy,
Wołaj do Niego. Bo te mu, kto Boga ma, już nie brakuje nic.

3. Tylko Ty, Panie masz moc wyrwać me życie z ciemności niewiary. Panie, do kogo mam pójść? Ty Słowa Życia masz.

/E. Maier/