Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie bój się

NIE BÓJ SIĘ

           fis||D||h
Nie bój się, bo jestem z tobą. /3x
            fis                 fis E cis fis
1.,2. Mówi Pan 3. Mówi Pan.
      A                      E            D         E               A
Odkupiłem cię, dałem ci imię swe, moim jesteś więc już.
       A                                   E              D         E              A
Nie utoniesz, gdy będziesz po wodzie szedł, ogień nie strawi cię.
       D            E fis           D           E  fis
Nie, nie, nie utoniesz, nie, nie, nie spłoniesz,
      D E            fis
Bo Ja jestem z tobą - mówi Pan.

(Phil Pringle)