Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie mam nic oprócz Twej miłości

NIE MAM NIC
d G C e a

1.Nie mam nic, oprócz Twej miłości, Panie Jezu,
d G C C7
Oprócz niej nie mam nic.
d G C e a
Nie mam nic, oprócz Twej dobroci, Panie Jezu,
d G C C7
Nie mam prawie nic.
F G C E a
Ref. Jak liść jesienią musi z drzewa spaść,
F G C E a
Jak śnieg, co wiosną z ziemi spływa,
F G E C F
Tak ginę i ja, lecz Ty każesz trwać w Tobie, Panie,
F G C
Chcę Ci serce dać.
2.Twoja moc ogarnęła moją duszę, Panie,
Twoja święta moc.
Twoja dłoń odnalazła moją rękę w tłumie,
By mnie wieść przez noc.