Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Niech się radują i weselą w Tobie

NIECH SIĘ RADUJĄ
     G                 D   H7               e

Ref. Niech się radują i weselą w Tobie,
D                G          C             D
Wszyscy ci, którzy szukają Cię, Panie,
G                 D          H7               e
Niech głoszą, którzy pragną Twej pomocy:
   a      C     D
"Wielki jest Pan."

                 G                  D             e
1.W Panu mym złożyłem całą mą nadzieję,
a             C                    a              D
On pochylił się nade mną prośby wysłuchał,
          h7            e                     F
Pan wybawił i utwierdził mnie na skale,
             h7             C       D
W moje usta włożył nową pieśń.

2.Ileż cudów dokonałeś, Panie Boże,
Nikt nie dorówna Ci w zamiarach Twych wobec nas,
Kto wyrazi i opowie dzieła Twoje,
Kto potrafi podać liczbę ich.

/Ks. J. Plech/