Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Oczekuję Ciebie, Panie

OCZEKUJĘ CIEBIE, PANIE
  D                         G         A         D
1. Nie chcę zbyt wysoko sięgać, Panie,
                                G       A           h
    Patrzeć tam gdzie pycha lśni i chwała,
                            G      A            D
    Chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie,
                               G         A        H
    Choć zazdrości godny świata pałac.

                 G        A       D                   G         A    h
Ref. Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem,
                  G           A      D          g    A                              D
      Uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem mym.

2. Nie chcę, by się wywyższało serce
    Wszystko czego pragnę to Twe progi.
    W ciszy na Twym progu siedzieć będę,
    Cieszyć się, że jesteś moim Bogiem. (TGD)