Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

O tak, tak, tak

O TAK, TAK, TAK

e A
O tak tak tak Panie mówię tak Twemu Słowu
O tak tak tak Panie mówię tak Twojej woli
O tak tak tak Panie mówię tak Twym natchnieniom
O tak tak tak Panie mówię tak Twemu Prawu
a e a e
Jesteś mym Pasterzem uczysz mnie jak tutaj żyć
a e G A
Twoje napomnienia chronią mnie strzegą mnie
H7
Dają życie mi
e A
O Alleluja alleluja /4x