Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ofiarujmy chwałę w wierze

OFIARUJMY CHWAŁĘ W WIERZE
(SEKWENCJA WIELKANOCNA)

1. Ofiarujmy chwałę w wierze
Przy Wielkanocnej Ofierze,
Gdy Baranek owce zbawił,
Chrystus grzesznym pokój sprawił. Alleluja!

2. Z Bogiem Ojcem, naszym Panem,
Srodze na nas zagniewanym,
Pogodził nas śmiercią srogą,
Za nas lejąc Krew swą drogą, Alleluja!

3. Śmierć i żywot zbyt przeciwną
Bitwę wiodły, bardzo dziwną;
Żywot, choć umarł prawdziwie,
Zabity, wszelako żywie. Alleluja!

4. Maryjo, racz powiedzieć nam,
Coś widziała, czy żyje Pan?
"Widziałam grób, już Żywego,
I patrzałam na twarz Jego", Alleluja!

5. Widziałam Pana mojego,
W chwale Swej zmartwychwstałego;
Widziałam dziwne widzenie.
Aniołów, chusty, odzienie. Alleluja!

6. Powstał Pan, kochanie moje!
Ujrzy w Galilei swoje;
Wierzmy świętej białogłowie
Bardziej, ni złych łotrów mowie. Alleluja!

7. Jezu, Królu wiecznej chwały
I Zwycięzco okazały
Wierzym, żeś wstał z martwych żywy;
Chryste, bądź nam miłościwy! Alleluja!

(tekst: Victimae paschali laudes, XI w. - tłum. ks. S. Grochowski - XVI w., m: Mioduszewski)