Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Oddajmy cześć

ODDAJMY CZEŚĆ nuty

               h   e        fis               h
Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał,
               e A           D
Pokłońmy się Temu, który
                       G  fis                         h
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg,
            e   A                             D
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór,
         e  A         G                fis            h
Jego łaska nad nami jest, a niebo Jego tron.
                   G  fis        h
Bóg to nasz Pan i tylko On.

/Julius Chajes/