Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Pan czyni dzieła sprawiedliwe

PAN CZYNI DZIEŁA SPRAWIEDLIWE
A
Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę uciśnionych,
             h
Swoje drogi objawia Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela.
           A                                         h
Bo miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i łagodny,
       E                                            A       D                 A
Nie wiedzie sporu do końca, nie płonie gniewem na wieki. /2x