Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przybądź, Wschodzące Słońce

PRZYBĄDŹ, WSCHODZĄCE SŁOŃCE
 E     H                            A          E     H                    A
Przybądź, Wschodzące Słońce, spojrzyj w otchłań ciemną. /2x
     E                      H                      A            cis       H
A teraz w Siebie przemień to, co jest moją nędzą. /2x