Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przyjdź Duchu Święty (kanon)

PRZYJDŹ, DUCHU śWIĘTY (KANON)
d                      a7   d      F         G        e G d
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty.