Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Pieśń Stworzenia - niemaGotu

PIEŚŃ STWORZENIA

1.  Budujcie drogę, budujcie,
Panu przygotujcie ją!
Swe ścieżki przed Nim prostujcie;
niech przyjdzie, niech nie zwleka, bo
Ref. 1 Całe stworzenie z upragnieniem do Niego woła:
„Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!”
Całe stworzenie z upragnieniem do Niego woła:
„Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!
Panie, przyjdź!”
2. I śmierci odtąd nie będzie;
krzyk ucichnie; skończy się płacz,
gdy Obiecany przybędzie,
by we wszystkich wszystkim się stać!
Ref. 2 Całe stworzenie z upragnieniem niech przeto woła:
„Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!”
Całe stworzenie z upragnieniem niech przeto woła:
„Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!
Panie, przyjdź!”
Bridge: Objaw swoją chwałę, Boże!
Objaw swoją chwałę w nas!
Objaw chwałę, która w Tobie!
Ty chcesz – możesz – tak wierzymy!
3. Powstańcie więc i zwiastujcie:
„Łaska Jego i pokój wam!”,
a cały lud odpowie: „Amen, amen!”
Do drogi już się gotujcie; krwią oznaczcie drzwi swoich bram,
by zbudził nas kiedy przyjdzie!
Ref. 3. Z całym stworzeniem z upragnieniem niech każdy woła:
„Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!”
Z całym stworzeniem z upragnieniem niech każdy woła:
„Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!
Panie, przyjdź!”

(Kuba Blycharz)