Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przyjdź i zajmij miejsce

PRZYJDŹ I ZAJMIJ MIEJSCE SWE

               h7                Gsus 2
Przyjdź i zajmij miejsce swe
     D                  Asus4 A
na tronie naszych serc.
              h7                 Gsus2/D Asus4 A
Przyjdź i zajmij miejsce swe.
  h7    G9 D A9 h7   G9 D A9
Ciebie pragnie dusza moja.
     h7 G9 D A9             Gmaj7
W suchej ziemi pragnę Cię.

(Joy Salvatore, James Kufeldt i Jon Thurlow; tłum. Marcin Widera; por. Ps 63,2)