Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Powróćmy dziś do Pana

POWRÓĆMY DZIŚ DO PANA

Powróćmy dziś do Pana, całym sercem!
Przylgnijmy znów do Niego, ze wszystkich sił!
Powróćmy dziś do Pana, z całej duszy!

Prostujmy nasze ścieżki, odrzućmy wszelki grzech!
Bo On obiecał, że nas przyjmie, gdy szczerze szukać Go będziemy.

Nowe przymierze zawrze z nami, na sercach prawa swe wypisze
I nikt nie powie: Poznaj Pana! Wszyscy już go znać będziemy.

Gdyż On chce zabrać swoje dzieci, chce wszystkim łaskę dać na nowo.
Chce, byśmy znali Jego drogi, w jedności trwali zawsze z Nim.

Przyjdzie jak deszcz, wiosenny deszcz.

(sł. i muz. Krzysztof Szczypuła)