Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przybądź Duchu Stworzycielu

PRZYBĄDŹ DUCHU STWORZYCIELU

1. Przybądź Duchu Stworzycielu, dusz ludzkich nauczycielu:
Racz łaską swoją obdarzyć, serca, któreś raczył stworzyć.
2. Tyś pocieszycielem zwany, darem Bożym mianowany,
Żywem źródłem i miłością, ogniem i duszną światłością.
3. Dar masz dla nas siedmioraki, z Bogiem w mocy Tyś jednaki,
Obietnicąś jest Ojcowską, zdobisz nas w miłość Synowską.
4. Racz dać zmysłom dar światłości, przymnażaj w sercach miłości,
A krewkość serca naszego utwierdź mocą Bóstwa Swego.
5. Odpędź od nas czarta złego, użycz pokoju Twojego,
Przyjmij nas w Swoją obronę, a złe pójdzie precz w swą stronę.
6. Racz nam Ojca niebieskiego, dać poznać i Syna Jego i Ciebie,
Ducha Świętego, od Obu pochodzącego.
7. Bogu Ojcu wszechmocnemu, synowi zmartwychwstałemu,
Tobie, Duchowi, społecznie, niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »