Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przez chrztu świętego wielki dar

PRZEZ CHRZTU ŚWIĘTEGO WIELKI DAR

1. Przez chrztu świętego wielki dar,
O Chryste z Twej hojności,
Swym dzieciom wiary dałeś skarb,
Nadziei i miłości.
Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć,
Pragniemy z serc gorących nieść,
Strzec wiary ślubujemy,
W niej żyć, umierać chcemy.
2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz,
Swój Kościół tworzysz w świecie,
W Ojczyźnie naszej władasz też,
Przez długie tysiąclecie.

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »