Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przyjdź Jezu, przyjdź

PRZYJDŹ JEZU, PRZYJDŹ
D G
Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś
h A
Do naszych serc, do naszych dni.
G h G h
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie,
e h A4-3
Bo nadszedł dzień, by cały świat poznał Cię.

G h
Tyś Królem jest (Tyś Królem jest),
G h
wołamy przyjdź (wołamy przyjdź),
G h
Tyś Królem jest (Tyś Królem jest),
A4-3
wołamy przyjdź (wołamy przyjdź).

(autor nieznany)