Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Panie, Panie, daj nam Twego Ducha

PANIE, PANIE, DAJ NAM TWEGO DUCHA

E A E Fis H7
Ref. Panie, Panie, daj nam Twego Ducha,
E A E H7 E
Panie, Panie, daj nam Twego Ducha,

H7
1. Byśmy w mroku nie błądzili,
E Fis H7
Byśmy Nim na co dzień żyli.

2. Bo choć nieraz bardzo chcemy,
My się modlić nie umiemy.

3. Bo choć nieraz bardzo chcemy,
My przebaczać nie umiemy.

4. Bo choć nieraz bardzo chcemy,
Kochać Ciebie nie umiemy.

5. By swą mocą nas przemienił
I oblicze ziemi zmienił.

(autor nieznany)