Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przyjdź, Duchu Świętości

PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTOŚCI

g d
Ref. Przyjdź, Duchu Świętości,
g F
Przybądź Duchu Światłości,
B F
Przybądź, Duchu Ogniu,
d g
Przyjdź, nas ogarnij!

g d g d g
1. Przybądź, Duchu Ojca, Ty jesteś Światłem,
F B F g d g
Racz zesłać nam z niebios blask Twojej chwały.

2. Świadku Prawdomówny, Ty nas posyłasz,
Aby ogłosić światu: Chrystus zmartwychwstał!

3. Namaszczenie niebiańskie, Źródło wody żywej
Nasze serca umocnij, ulecz nasze ciała.

4. Duchu uwielbienia, radości Kościoła,
Niechaj z głębiny serca brzmi pieśń Baranka.

5. Daj nam poznać głębiej miłość Boga Ojca
I oblicze Chrystusa daj nam rozpoznać.

6. Ogniu, który oświecasz, Tchnienie życiodajne,
Ty czynisz chwalebnym krzyż naszego Pana!

(muz. Gacam; opr. ks. J. Herma)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

Exsultate Deo to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii. Organiści, muzycy kościelni i wszyscy, dla których ważna jest troska o piękno liturgii, znajdą w nim szeroki wybór melodii części stałych Mszy Świętej, psalmów, pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego oraz hymny i pieśni okolicznościowe.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »