Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Powiedz tylko Słowo

POWIEDZ TYLKO SŁOWO

Chrystus Pan
Mesjasz Król
Na drzewo krzyża poniósł ciężar mój
Boży Syn Panów Pan
Posłuszny Ojcu został całkiem sam

Powiedz tylko słowo
A będzie uzdrowiona dusza ma
Powiedz tylko słowo
Panie mój

Uwielbiam Ciebie Jezu
Uwielbiam Ciebie Jezu

(sł. i muz. Paweł Wszołek)

Posłuchaj pieśni Powiedz tylko słowo: