Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przyrzekałem Twe Słowo wypełniać

PRZYRZEKAŁEM TWE SŁOWO WYPEŁNIAĆ
e H7

1. Przyrzekałem Twe słowo wypełnić,
H7 e
Nie ulegać pokusom wśród zła
a
I dla Ciebie swe życie poświęcić,
e H7 e
Gdy zbawiłeś pewnego mnie dnia.
e H7
Ref. Ojcze nasz, który jesteś na niebie
H7 e
I na ziemi, i wszędzie Twój Duch,
e a
Zsyłaj z Nieba chleb dla nas codzienny
e H7 e
I w miłości swej przebacz nam dług.
2. Byłem biedny, samotny w tym świecie,
Beznadziejny był każdy mój krok.
Twoja łaska i krew grzech mój zmyła,
Zdjęła ciężar gniotących mnie trosk.
3. Jeśli chcesz, przyjacielu, żyć wiecznie,
Jeśli chcesz radość z rąk Pana wziąć,
Całkowicie dziś jemu się oddaj
I do śmierci posłusznym Mu bądź.