Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przemiana

PRZEMIANA
C e

1. Jak wielka, o Panie, zachodzi przemiana,
F C G
Gdy przed Twym obliczem uginam kolana.
C e
Jak wielkie z mej duszy spadają ciężary,
F C G
Pustynia ma w ogród przemienia się wiary.
F a
Ref. Klękamy, a wszystko ucicha wokoło.
F d G
Wstajemy, a zorza otacza nam czoło. /2x
2. Klękamy w słabości i pełni boleści.
Wstajemy, by z mocą ogłaszać Twe wieści.
Więc po co się sami i innych krzywdzimy
I zamiast być mocni się stale martwimy?
3. Wzdychamy, że troski nas ciężar przygniata.
Gdy mamy modlitwę, co w niebo ulata,
Wracają i moc, i odwaga, i radość,
Bo Ty naszym prośbom uczynić chcesz zadość.