Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Pan zmartwychwstał

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ nuty
    C            G     C      F        C             d a eG7C

1.Pan zmartwychwstał i jest z nami: alleluja, alleluja
  F  C      d C    G     C      d  a   e     GC
Głośmy razem z aniołami: alleluja, alleluja
  G  d G   C              G  D7    G D7 G
Triumfuje Boży Syn: alleluja, alleluja
G          a         d         C            d        CG7 C
Nieba śpiew podejmij ziemio: alleluja, alleluja.

2.Darem zbawczej swej miłości, zburzył wszelki mur wrogości,
Chrystus Pan pokonał śmierć i otworzył nam niebiosa.

3.Żyje znowu nasz Król chwały, który dla nas dał się cały.
Gdzież, o śmierci, oścień twój, gdzież, o grobie, twe zwycięstwo?

4.Tam, gdzie głową On wszystkiego, postępujmy w ślady Jego,
Powstaniemy razem z Nim, z krzyża, grobu i ciemności.

5.Chryste, nasze zmartwychwstanie, nieba ziemi wieczny Panie,
W dniu triumfu Twego cześć, Tobie, Ojcu i Duchowi.

/sł. C. Wesley; m. R. Williams, tł. ks. Wojciech Danielski/


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

Exsultate Deo to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii. Organiści, muzycy kościelni i wszyscy, dla których ważna jest troska o piękno liturgii, znajdą w nim szeroki wybór melodii części stałych Mszy Świętej, psalmów, pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego oraz hymny i pieśni okolicznościowe.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »