Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Pieśń Adama

PIEŚŃ ADAMA

          G                     e              C                    D
1.Myślałem, że mój grzech może zniszczyć Jego miłość,
Że On nigdy nie odezwie się, że nie będzie kochał już.
Ale Pan wyswobodził mnie, nie odrzucił nie, przebaczył mi
Uwielbiać Go i dziękować Mu to za mało, za mało więc:

Ref. La, la, la, la

2.Myślałem, że On nie, nie zapomni grzechu mi,
Że okrutny będzie On, a On Syna zesłał by,
By zwyciężyć grzech, śmierć zniweczyć już,
On poniżył się i prochem się stał
Uwielbiać Go i dziękować Mu to za mało, za mało więc:

/Marcin Łęczycki/