Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Podaj rękę swemu bratu

PODAJ RĘKĘ SWEMU BRATU nuty

     F             g      C7      F
Ref.: Podaj rękę swemu bratu,
              g          C          D7
Niechaj nikt nie czuje się sam
                  g           C7           A  d
Chrystus przyszedł pokój dać światu
          g      C            F
I ten pokój zostawia nam.

                 C                      F
1. Jesteś, Panie, Chlebem Życia,
           B          F            C
Jako pokarm dajesz się nam.
        g          C           a           B
I zaprawdę, ten, kto wierzy w Ciebie,
  F          C       F
Życie wieczne ma.

2. Chcemy Panie, naszym braciom, Twoją miłość i pokój dać.
Aby wszyscy ludzie poznawali uczniów Twoich w nas.

/AIS/