Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Po prostu z Jezusem żyć

PO PROSTU Z JEZUSEM ŻYĆ nuty
C                    F             G       C

1.Wśród tylu trosk mieć marzeń czas,
C                          F        G      C
A kłamstwem nie plamić swoich ust.

     F       G             C       a
Ref. Po prostu z Jezusem żyć,
Zwyczajnie, bez wielkich słów,
Każdy dzień powierzać Mu,
Stale przy Nim być. /2x

2.Miłość do ludzi czerpać zeń
Dobrocią koić wszelki ból.

3.Szczęściem radosnych cieszyć się,
A krzywdą smutnych przejąć się.

4.Mocno uścisnąć bratnią dłoń,
Każdemu w oczy spojrzeć móc.

/Tomasz Żółtko/